Najćešće pogreške u postavljanju ciljeva!

Prepoznaješ li se u ovim pogreškama? Upravo kroz pogreške najbolje učimo! Idemo obrnuti situaciju, što je također vrlo korisno u procesu učenja. Idemo razgovarati o don’t do, a ne samo o onome što je potrebno i ispravno činiti. U čemu najčešće griješimo kad radimo na svojim ciljevima?  Znaš što želiš, ali nisi odredio/lai krajnji datum za […]